Workshop Reorganiseren in 10 stappen

€ 449,00

Workshop Reorganiseren in 10 stappen (inhouse of online)

De coronacrisis noodzaakt veel bedrijven tot reorganiseren. Als directeur, HR-manager of leidinggevende kun je voor grote uitdagingen komen te staan. Snel handelen is vaak noodzakelijk.  

Er kunnen veel vragen op je af komen: Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Aan welke regels moet worden voldaan? Hoe lang duurt een reorganisatie? Moet er aan de werknemers een transitievergoeding worden betaald?

De Workshop Reorganiseren in 10 stappen geeft je snel meer kennis en inzicht.

Voor wie 

De Workshop Reorganiseren in 10 stappen is geschikt voor directeuren, HR-Managers, personeelsfunctionarissen en leidinggevende die betrokken zijn bij de uitvoering van een reorganisatie. Enige ervaring met arbeidsrecht is een pré.

Onderwerpen

Alle elementen die van belang zijn voor het kunnen voorbereiden en uitvoeren van een reorganisatie zullen aan de orde komen, zoals:

  • Hoe stel je een reorganisatieplan op
  • De rol van de OR, PVT of PV
  • Wet Melding Collectief ontslag
  • Voorwaarden bedrijfseconomisch ontslag
  • Ontslagvolgorde bepalen (afspiegelen, opzegverboden, deeltijdontslag etc.)
  • Herplaatsingsverplichting
  • Indienen ontslagaanvraag
  • Voorstel voor ontslag met wederzijds goedvinden
  • Wederindiensttredingsvoorwaarde
  • Ontslagvergunning ontvangen, en dan?

Duur

De workshop duurt 3 uur.

Locatie

De workshop kan in house* worden verzorgd (mits kan worden voldaan aan de RIVM-richtlijnen) of online via Microsoft Teams**.

De workshop wordt bewust kleinschalig met enkel deelnemers uit dezelfde organisatie verzorgd zodat er voldoende gelegenheid is om specifieke en vertrouwelijke vragen te stellen die betrekking hebben op jouw organisatie.

Korting op uurtarief voor deelnemers

Als je na de workshop nog behoefte hebt aan juridische hulp dan zal een verlaagd uurtarief van € 140,- exclusief BTW (i.p.v. € 170,-) van toepassing zijn.

 

*ingeval de workshop inhouse wordt verzorgd zullen reiskosten ter hoogte van € 60,- per uur in rekening worden gebracht. 

** In geval van een workshop via Teams: maximaal aantal deelnemers: 5 personen.

*** prijs van workshop is exclusief btw