Expertnieuws


De aanzegverplichting

 

Wat is de aanzegverplichting?

Indien een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer afsluiten dan geldt de aanzegverplichting.

Dit bekent dat je als werkgever uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst aangeeft of de overeenkomst na afloop van de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden.

Deze mededeling moet schriftelijk worden gedaan. De zogenaamde ontvangsttheorie is van toepassing zodat het belangrijk is om de werknemer voor ontvangst van de aanzegging te laten tekenen of deze per aangetekende post of per e-mail met lees- en ontvangstbevestiging te verzenden.

Er wordt ook aan de aanzegverplichting voldaan indien reeds in de arbeidsovereenkomst schriftelijk wordt overeengekomen dat er geen opvolgende arbeidsovereenkomst zal komen.

 

Sanctie bij niet voldoen aan aanzegverplichting

Indien niet wordt voldaan aan de aanzegverplichting dan kan de werknemer (maximaal) één maandsalaris van de werkgever vorderen. Indien de aanzegging te laat wordt gedaan dan ben je als werkgever een vergoeding naar rato verschuldigd. Bijvoorbeeld: één week te laat, betekent dat de werknemer een vergoeding van één weeksalaris kan claimen.

 

In het kort

  • Van toepassing op arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer;
  • Uiterlijk één maand van te voren;
  • Schriftelijk aanzeggen;
  • Zowel bij voortzetting als bij niet-voortzetting;
  • In geval van voortzetting tevens met de toepasselijke voorwaarden voor voortzetting (bijv. door middel van gelijktijdige overhandiging van de nieuwe arbeidsovereenkomst);
  • Te laat? Werknemer kan een vergoeding van maximaal één maandsalaris claimen.

Wil je meer weten of heb je behoefte aan advies op maat?  Neem contact op voor nader advies.

 

Dutch Legal Experts is je graag van dienst!

 

9 november 2023