Expertnieuws


Verlofmogelijkheden voor werkende ouders met zieke kinderen en/of kinderen die niet naar school mogen

 

De scholen zijn weer begonnen!

De vakantie zit er weer op en de kinderen gaan weer naar de opvang of naar school. Maar ook zit de  “R” weer in de maand. In tijden van corona betekent dit dat kinderen waarschijnlijk vaker dan voorheen van de opvang/school moeten worden gehaald en/of thuis moeten blijven.

Het kan zijn dat het kind zelf daadwerkelijk ziek is, maar het is ook mogelijk dat het kind vanwege andere corona-gerelateerde maatregelen thuis moeten blijven terwijl er geen sprake is van ziekte.

Wat zijn in zo'n situatie de (verlof)mogelijkheden voor werkende ouders?

 

Calamiteitenverlof (kort verzuimverlof)

Als werknemer kun je een beroep doen op het calamiteitenverlof (kort verzuimverlof). Het calamiteitenverlof geldt voor bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals de eerste opvang van een ziek kind.

Het calamiteitenverlof is gericht op het treffen van noodmaatregelen. Het moet gaan om een dringende situatie waarbij niemand anders in staat is om het kind op te halen/op te vangen. Calamiteitenverlof duurt enkele uren tot één dag.

Een werkgever mag een dergelijk verlof niet weigeren, tenzij het een onredelijk verzoek is. Hiervan is geen sprake indien er sprake is van een ziek kind.

In een dergelijke situatie dient de werkgever het loon 100%  door te betalen.

 

Opname vakantiedagen of ouderschapsverlof tijdens (kind is thuis maar is niet ziek)

Lukt het de werknemer niet om opvang voor het kind te regelen en is het niet mogelijk om de functie (volledig) thuis uit te voeren, dan zal de werknemer samen met de werkgever op zoek moeten naar een alternatieve oplossing.

Een mogelijkheid is het opnemen van vakantiedagen of onbetaald (ouderschaps)verlof. Ook zouden afspraken kunnen worden gemaakt over flexibele werktijden, of niet-gewerkte uren in de toekomst inhalen.  De werkgever zou ook kunnen besluiten in deze uitzonderlijke situatie tijdelijk het loon (deels) door te betalen.

 

Kortdurend zorgverlof (kind is ziek)

Indien je als werknemer langere tijd niet kunt werken vanwege kind dat ziek is dan geldt er een andere wettelijke verlofvorm:  het kortdurend zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof kan worden gebruikt voor de noodzakelijke verzorging van ziek een kind. Ook in dit geval geldt dat er niemand anders is in staat om voor het kind te zorgen.

Een werknemer heeft jaarlijks recht op 2x de arbeidsduur per week aan kortdurend zorgverlof.

Op grond van de wet dient de werkgever het loon gedurende het kortdurend zorgverlof voor 70% door te betalen. Let op: hiervan kan bij cao van zijn afgeweken.

Een werkgever kan bezwaar maken tegen dit verlof indien er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

 

Langdurend zorgverlof (kind is ziek)

Indien het kind langer dan twee weken ziek is en er kan geen andere opvang worden geregeld dan kan een beroep worden gedaan op langdurend zorgverlof.

Een werknemer heeft jaarlijks maximaal 6 weken recht op langdurend zorgverlof, zonder recht op loon.

Ook voor deze verlofvorm geldt dat een werkgever bezwaar kan maken tegen dit verlof indien er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

 

Advies nodig over deze verlofvormen?

Ben je werknemer of werkgever en wil je meer advies over de mogelijke verlofvormen? Neem contact op met Dutch Legal Experts!

 

4 september 2020