Expertnieuws


Minder werk door het Corona-virus? 

 

Werktijdverkorting en een tijdelijke WW-uitkering voor werknemers biedt mogelijk verzachting.
In bijzondere situaties kunnen bedrijven hun personeel korter laten werken. Bijvoorbeeld in geval van een epidemie zoals het Corona-virus.

 

Voorwaarden voor werktijdverkorting

De volgende voorwaarden kan een vergunning voor werktijdverkorting worden aangevraagd bij het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW):

  • De onderneming is getroffen door een situatie die niet onder het normale bedrijfsrisico valt.
  • De onderneming verwacht voor een periode van 20 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

 

Voor welke werknemers kan werktijdverkorting worden aangevraagd?

De regeling geldt voor werknemers waarvoor de werkgever een loondoorbetalingsplicht heeft. Voor uitzendkrachten en oproepkrachten met een nul-urenovereenkomst geldt deze regeling niet.

 

Termijn

De vergunning geldt voor maximaal zes weken. Indien na deze termijn nog geen verbetering in de onderneming is dan kan een verlenging van de vergunning worden aangevraagd. De maximale termijn voor werktijdverkorting bedraagt 24 weken.

 

Procedure na ontvangst vergunning

  • Maak direct melding van de werktijdverkorting bij het UWV;
  • Vraag uiterlijk één week na afloop van de vergunningsperiode de tijdelijke WW-uitkering voor de werknemers aan;
  • Indien de betreffende werknemers voldoen aan de eisen van de Werkloosheidswet dan krijgen zij deze tijdelijke uitkering;
  • UWV vergoed achteraf het aantal uren dat ze niet werkten tijdens de vergunningsperiode;
  • Dit geldt enkel voor de uren waarvoor de vergunning is verleend;
  • De tijdelijke uitkering wordt aan de werkgever betaald. Hierdoor heeft de werkgever minder loonkosten, terwijl de werknemer gewoon in dienst blijft.

 

Hulp nodig?

Dutch Legal Experts staat klaar om je te adviseren. Mocht je hulp nodig hebben bij de aanvraag van een vergunning of WW-uitkeringen dan is dat uiteraard ook mogelijk. 

 

16 maart 2020