Expertnieuws


De Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaar) in het openbaar onderwijs:

Is jouw organisatie al voldoende op de hoogte van het civiele arbeidsrecht?

 

Grote verschillen

Sinds 1 januari 2020 is het civiele arbeidsrecht van toepassing op (o.a.) openbare scholen. Voor diegenen die voorheen werkten met het ambtenarenrecht is dat een grote verandering. De verschillen tussen het ambtenarenrecht en het civiele arbeidsrecht zijn immers groot.

Eén van de verschillen betreft de wijze van indiensttreding van de medewerkers. Zij worden niet meer via een besluit als ambtenaar aangesteld, maar er dient een arbeidsovereenkomst met de medewerkers te worden overeengekomen (NB: aanstellingen van vóór 1 januari 2020 zijn omgezet naar een arbeidsovereenkomst).

Een ander voorbeeld is de ketenregeling en de aanzegverplichting. Welke aanstellingen/arbeidsovereenkomsten tellen daarin mee?

Naast voornoemde voorbeelden zijn er nog veel meer veranderingen waarmee je als werkgever (maar natuurlijk ook als werknemer) te maken kunt krijgen.

 

Ook het ontslagrecht is gewijzigd

Ook het ontslagrecht is door middel van de implementatie van de Wnra gewijzigd: een ontslag dient preventief te worden getoetst door het UWV danwel de kantonrechter. Welke route in geval van ontslag zal moeten worden bewandeld is afhankelijk van de ontslaggronden die in de wet zijn opgenomen.

Naast voornoemde verschillen met bijbehorende vraagstukken zijn er nog talloze andere arbeidsrechtelijke aspecten waarmee je te maken kunt krijgen. Hoe ver reikt jouw arbeidsrechtelijke kennis binnen het openbaar onderwijs inmiddels?

 

Hulp nodig?

Dutch Legal Experts kan behulpzaam zijn bij alle arbeidsrechtelijke en HR-gerelateerde zaken in het bijzonder onderwijs.

Ook verzorgt Dutch Legal Experts (inhouse) arbeidsrechtelijke workshops. Om jouw basiskennis van het arbeidsrecht te vergroten is de workshop: “De basisbeginselen van het arbeidsrecht” uitermate geschikt.

Heb je interesse in zo’n (inhouse) workshop of wil je meer weten over de dienstverlening van Dutch Legal Experts? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

 

2 november 2020