Expertnieuws


Wat houdt arbeidsmediation in?

 

Werkgever, werknemers en collega’s onderling zijn vaak intensief met elkaar betrokken. Zij werken vaak vele uren per week met elkaar samen, hetgeen kan leiden tot spanningen en conflicten op de werkvloer.

Een werknemer kan zich bijvoorbeeld niet gewaardeerd voelen, er wordt een collega voorgetrokken, afspraken worden niet nagekomen, de onderlinge communicatie verloopt niet lekker of er is zelfs sprake van pestgedrag, etc. Een aanvankelijk klein probleem kan uitgroeien tot een groot probleem. Een arbeidsconflict kan de productiviteit, motivatie en werksfeer ernstig verstoren. Ook leidt een conflict regelmatig tot ziekteverzuim, hetgeen het probleem voor zowel de betrokkenen als de gehele organisatie alleen maar vergroot.

Bij arbeidsmediation gaan de betrokken partijen onder leiding van een mediator met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen. Het is de rol van de mediator om dit proces te begeleiden, de juiste vragen te stellen en om ervoor te zorgen dat dat alle deelnemers hun kant van het verhaal kunnen vertellen en hun standpunten duidelijk kunnen maken. De mediator geeft emoties die het conflict bij partijen oproept de ruimte, maar er wordt ook op zoek gegaan naar de dieper liggende overtuigingen van de betrokkenen die aan het conflict ten grondslag liggen. Het verkrijgen van meer begrip en inzicht voor hoe de ander in elkaar zit kan al een deel van de oplossing zijn.

De mediator stimuleert de deelnemers om zelf oplossingen voor het conflict te bedenken. De deelnemers beslissen dus zelf wat de beste oplossing voor hun probleem is. De mediator zal ervoor zorgen dat gemaakte afspraken op een heldere wijze worden vastgelegd.

 

De belangrijkste kenmerken van mediation

  • Vrijwilligheid: De deelnemers beslissen zelf om aan mediation deel te nemen, daarnaast heeft de deelnemer de vrijheid om die deelname op elk moment te beëindigen. Maar: vrijwilligheid betekent niet dat mediation vrijblijvend is. Van partijen wordt verwacht dat zij zich inspannen om samen verder te komen en dat zij zich aan de procedureafspraken zullen houden.
  • Vertrouwelijkheid: Alles wat tijdens het medationproces wordt gedeeld en besproken valt in principe onder de vertrouwelijkheid.
  • Commitment: De deelnemers zijn bereid om zich actief in te zetten om door middel van mediation tot een oplossing van het geschil te komen.
  • Eigen verantwoordelijkheid: De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de uitkomst van het proces. Zij nemen de beslissingen nadat zij de tijd hebben gehad om inlichtingen in te winnen etc.
  • Ongebondendheid: De deelnemers zijn pas gebonden aan een afspraak als deze op schrift is gesteld en door beiden partij is ondertekend.
  • Onafhankelijkheid: De mediator is een onafhankelijke procesbegeleider. De mediator is neutraal, onpartijdig en ongebonden aan enige uitkomst.

 

Meer weten over arbeidsmediation of heb je een mediator nodig?

Neem dan contact op met Dutch Legal Experts.

 

15 maart 2022