Expertnieuws


De maximale transitievergoeding in 2021

 

De maximale transitievergoeding bedraagt € 84.000,- in 2021

De maximale transitievergoeding stijgt per 1 januari 2021 naar € 84.000,-.

Het voorgaande brengt met zich mee dat een werkgever in geval van ontslag in 2021 maximaal € 84.000,- , of- als de werknemer jaarlijks meer verdient dan het maximum, een bedrag dat gelijk is aan het jaarsalaris- als transitievergoeding aan de werknemer dient te voldoen.

Let op: dit staat dus los van een eventuele billijke vergoeding of afwijkende afspraken in geval van een beëindiging met wederzijds goedvinden.

 

Ontwikkeling van de contractlonen

De hoogte van de maximale transitievergoeding wordt jaarlijks bepaald aan de ontwikkeling van de contractlonen. In 2021 stijgt de maximale transitievergoeding met € 1.000,- ten opzichte van 2020. De stijging is derhalve minder hoog dan de stijgingen die sinds 2018 zijn doorgevoerd. Vanaf 2018 steeg de maximale transitievergoeding jaarlijks met € 2.000,-.

 

Overzicht maximale transitievergoeding vanaf 2015

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de maximale transitievergoeding vanaf 2015 (jaar van invoering van de transitievergoeding) weergegeven.

2015: € 75.000,-

2016: € 76.000,-

2017: € 77.000,-

2018: € 79.000,-

2019: € 81.000,-

2020: € 83.000,-

2021: € 84.000,-

 

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij ontslag, het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (ook wel beeindigingsovereenkomst genoemd) en/of de berekening van de transitievergoeding? Neem dan contact op met Dutch Legal Experts.

 

23 november 2020