Expertnieuws


Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof door Tweede Kamer

 

Gisteren (20 april 2021) heeft een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter het voorstel voor de Wet betaald ouderschapsverlof geschaard.

 

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof

Het kabinet wil dat ouders meer ruimte krijgen om te kiezen hoe zij de zorg voor de kinderen en werk kunnen combineren. In het wetsvoorstel is opgenomen dat werknemers vanaf de zomer van 2022 (streefdatum: 2 augustus 2022) negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald krijgen. Het kabinet stimuleert ouders daarmee om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.

Let op: het betreft nog steeds een wetsvoorstel en moet ook nog in de Eerste Kamer worden behandeld.

 

Huidige regeling

Op dit moment kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. In principe is dit verlof onbetaald, tenzij de werkgever en werknemer daar binnen hun bedrijf andere afspraken over maken of in hierover anders is bepaald in de cao. Onder de huidige regeling kan niet iedereen zich veroorloven om gebruik te maken van ouderschapsverlof.  Het onderhavige wetsvoorstel zal hier verandering in brengen.

 

Hoogte uitkering en voorwaarden

In de Wet arbeid en zorg is bepaald dat elke werknemer voor elk kind ouderschapsverlof kan opnemen. Het aantal verlofuren per kind bedraag maximaal 26 keer de wekelijkse arbeidsduur.

Ouders kunnen straks van het UWV een uitkering krijgen in de eerste 9 weken van de 26 weken ouderschapsverlof ter hoogte van 50% van het dagloon, tot 50% van het maximum dagloon, op voorwaarde dat deze 9 weken vallen in het eerste levensjaar van het kind. Mogelijk wordt het uitkeringspercentage vóór invoering van de wet nog verhoogd naar 70%.

Verlof dat niet in het eerste jaar wordt opgenomen kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Deze kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind (onbetaald) worden opgenomen. Werkgevers en werknemers kunnen hierover aanvullende afspraken maken.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Dutch Legal Experts.

 

21 april 2021