Expertnieuws


Verruiming geboorteverlof per 1 juli 2020

Met de gedeeltelijke invoering van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is reeds per 1 januari  2019 het kraamverlof voor partners verruimd naar éénmaal de wekelijkse arbeidsduur (in geval van een fulltime werknemer betreft dit 5 dagen).

Met ingang van 1 juli 2020 volgt een verdere verruiming, en wel met een aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 werkweken. Ook hiervoor geldt de arbeidsduur per week als uitgangspunt. Een parttimer die twee dagen per week werkt, heeft recht op maximaal 5 maal 2 dagen aanvullend geboorteverlof.

Hoogte uitkering

Indien een werknemer hiervan gebruikt maakt dan betaalt niet de werkgever het loon over deze verlofperiode, maar het UWV. 

Werkgevers dienen voor hun werknemer een uitkering voor de verlofperiode aan te vragen. De uitkering van het UWV  bedraagt 70% van het dagloon. Hiervoor geldt een maximum van 70% van het maximum dagloon.  Werkgevers die 70% van het loon tijdens het verlof doorbetalen kunnen de UWV-uitkering zelf houden.

Werkgever en werknemer kunnen in onderling overleg afspraken maken over een aanvulling van het dagloon tot het reguliere salaris van de werknemer. Een dergelijke aanvulling is geen verplichting, tenzij hierover iets is opgenomen in de toepasselijke cao of een personeelsreglement. Overigens zal de werkgever er rekening mee moeten houden dat wanneer een dergelijke aanvulling wordt toegekend,  in vergelijkbare gevallen ook een aanvulling zal moeten worden aangeboden.

Voorwaarden

Aan het aanvullend geboorteverlof zijn de volgende drie voorwaarden verbonden:

  • Het verlof dient te worden opgenomen in het eerste half jaar na de geboorte;
  • Eerst dient het geboorteverlof van éénmaal het aantal werkuren per week te zijn genoten;
  • Werknemer dient het aanvullende geboorteverlof in hele weken aan te vragen. In overleg met de werkgever kan het verlof worden gespreid over een periode langer dan vijf weken. Enkel bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag de werkgever in overleg met de werknemer de verlofdagen anders inroosteren.

Aanvraag

De werknemer moet minimaal vier weken voordat het aanvullende geboorteverlof ingaat de verlof wenst schriftelijk melden bij de werkgever. In bijzondere situaties, bijvoorbeeld als het kind te vroeg wordt geboren vraagt de werknemer het aanvullend verlof zo snel mogelijk aan.

In de aanvraag dient het volgende te worden opgenomen:

  • Wanneer de werknemer het verlof wil opnemen (dit kan de werknemer laten afhangen van de datum van de bevalling, het bevallingsverlof van de partner, of van het geboorteverlof van éénmaal de arbeidsduur per week;
  • Hoeveel hele weken de werknemer verlof wenst aan te vragen;
  • Over hoeveel weken de werknemer het verlof wil spreiden, bijvoorbeeld 5 werkdagen binnen één week opnemen of 5 werkdagen over 5 weken verdelen.

Ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof blijft gewoon bestaan. Ouders kunnen ouderschapsverlof opnemen tot de 8e verjaardag van hun kind. Dit betreft een onbetaald verlof van 26 keer de arbeidsduur per week. Soms staat in een cao dat een deel van het ouderschapsverlof wel wordt door betaald.

Hulp nodig?

Dutch Legal Experts staat voor je klaar om je te begeleiden bij vraagstukken rondom de diverse verlofvormen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

 

11 juni 2020