Expertnieuws


Deadline voor lage WW-premie: 30 juni 2020

 

Wellicht ben je al op de hoogte van het feit dat met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans vanaf 1 januari 2020 de hoogte van de WW-premie is gekoppeld aan de aard van de arbeidsovereenkomst.

 

Hoge premie

Alle flexibele contracten (oproepcontracten en bepaalde tijd contracten) zullen te maken krijgen met een hoge premie. Dit premiepercentage bedraagt 7,94%.

 

Lage premie
Om in aanmerking te komen voor het lage premie moet worden voldaan aan de volgende cumulatieve eisen:

  •  er moet sprake zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst of addendum bij  de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst;
  •  voor onbepaalde tijd in dienst uiterlijk per 31 december 2019;
  •  er mag géén sprake zijn van een oproepovereenkomst.

Het premiepercentage (laag tarief) bedraagt 2,94%.

 

Waarom deze wijziging?
Met deze wijziging wil de regering werkgevers stimuleren om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden.

 

Coulanceregeling: termijn verlengd naar 1 juli 2020
De premietarieven gelden vanaf 1 januari 2020. Minister Koolmees heeft eerder laten weten dat werkgevers uiterlijk vóór 1 april 2020 moesten zorgen voor een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst. Een eenzijdige bevestiging van de verlening van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, is dus onvoldoende.

Dit betekent concreet dat je als werkgever de lage premie mag afdragen vanaf 1 januari 2020, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nog niet schriftelijk is vastgelegd of als het contract voor onbepaalde tijd of addendum nog niet schriftelijk is vastgelegd of door beide partijen is ondertekend.

Omdat het vanwege het coronavirus niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk was om aan die voorwaarde te voldoen, is deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

 

Wat gebeurt er als niet tijdig aan de voorwaarden is voldaan?
Als niet vóór 1 juli 2020 aan de voorwaarden is voldaan, maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 30 juni 2020, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd. 

Noteer daarom 30 juni 2020 in je agenda en zorg dat tijdig aan de voorwaarden is voldaan!

 

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?  Dutch Legal Experts is je hierbij graag van dienst!

 

19 juni 2020