Expertnieuws


Schrikkeldag: hoe zit het met salaris, vakantie en toeslagen?

 

2020 is een schrikkeljaar. Het jaar duurt 366 dagen in plaats van 365 dagen. We hebben dus een dag extra en wel op zaterdag 29 februari 2020. 

Maandloon

Hebben medewerkers (met een maandloon) recht op extra salaris als zij op 29 februari werken? Het antwoord op deze vraag is nee. De schrikkeldag is voor deze medewerkers bij het maandloon inbegrepen. Het loon is immers niet afhankelijk van het aantal dagen dat de maand duurt. Het maandloon is steeds gelijk, ongeacht of maand 28, 29, 30 of 31 dagen duurt.

Flexibele krachten

Voor oproepkrachten, uitzendkrachten of andere medewerkers die per gewerkte dag of per gewerkt uur werken is dit uiteraard niet het geval. Zij hebben profijt van deze extra dag. Als een oproepkracht op 29 februari wordt opgeroepen voor werk dan zal de werkgever het loon voor die dag gewoon moeten betalen.

Toeslagen

Toeslagen die afhankelijk zijn van de vraag of wel of niet op schrikkeldag wordt gewerkt (zoals bijvoorbeeld overwerktoeslag) moeten worden uitbetaald. 

Vakantie

Indien een medewerker een vrije dag heeft op 29 februari dan geldt dit gewoon als een vrije dag. Deze dag kan van het vakantiedagensaldo worden afgeschreven.