Expertnieuws


Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: voldoen de documenten binnen jouw organisatie al aan de nieuwe wetgeving?

 

Vanaf 1 augustus jl. is de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Deze wet heeft als doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken.

 

Gevolgen

De nieuwe wet heeft tot gevolg dat de informatieplicht van de werkgever is uitgebreid. Zo zal een werknemer (onder andere) moeten worden geïnformeerd over de duur en voorwaarden van de proeftijd, de bestanddelen van het loon, de aanspraken op betaald verlof, het scholingsbeleid en de regels omtrent opzegging en ontslag. In geval van een onvoorspelbaar arbeidspatroon dienen (onder andere) referentiedagen en uren te worden opgegeven. Ook zijn de spelregels met betrekking tot het nevenwerkzaamhedenbeding gewijzigd.

 

Geen overgangsrecht

De wijzigingen zijn veelal van invloed op de arbeidsovereenkomst en personeelsreglementen. Er is geen sprake van overgangsrecht, zodat het raadzaam is om de wijzigingen zo spoedig mogelijk door te voeren. Als een werkgever niet voldoet aan de informatieplicht dan kan een werknemer -indien hij als gevolg daarvan schade heeft geleden - schadevergoeding vorderen.

 

Check arbeidsovereenkomst

Voldoen de arbeidsovereenkomst binnen jouw organisatie nog niet aan de nieuwe wetgeving dan is Dutch Legal Experts jouw graag van dienst. Dutch Legal Experts kan jouw huidige model arbeidsovereenkomst (in combinatie met een eventueel toepasselijk personeelsreglement) al vanaf € 249,- exclusief btw aanpassen zodat deze in overeenstemming is met de nieuwe wetgeving.

 

Wil je gebruik maken van het aanbod of wil je meer weten? Klik hier om contact op te nemen. 

 

8 september 2022