Expertnieuws


NOW 3.1.: aanvraag mogelijk vanaf maandag 16 november 2020

 

Aanvraagtermijnen

Startdatum

Vanaf aanstaande maandag om 9.00 uur is het mogelijk om een tegemoetkoming in loonkosten aan te vragen voor de periode oktober, november en december 2020 (NOW 3.1. ook wel de derde tranche genoemd).

Einddatum

Aanvragen voor NOW 3.1. kunnen worden ingediend tot en met 13 december 2020.

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen?

  • De tegemoetkoming geldt voor een periode van 3 maanden (in plaats van 4 maanden).
  • (Voor NOW 3.1. geldt nog steeds een omzetverlies van tenminste 20%).
  • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt verlaagd van maximaal 90% naar maximaal 80%.
  • De loonsom mag dalen met 10% zonder dat dit ten koste gaat van de uiteindelijke tegemoetkoming.

 

Met welke wijzigingen moet je rekening houden in geval van bedrijfseconomisch ontslag?

  • De extra verlaging van de tegemoetkoming (“boete”) bij bedrijfseconomisch ontslag komt te vervallen.
  • De werkgever heeft een inspanningsverplichting om werknemers te begeleiden naar ander werk in geval van een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen.
  • De werkgever heeft tevens een meldplicht in geval van een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen (melden via UWV Telefoon NOW).

Voor meer informatie over de inspanningsverplichting en de meldplicht (en bijbehorende sanctie indien daaraan niet wordt voldaan) lees dan de blog van 1 oktober 2020: NOW 3 en bedrijfseconomisch ontslag: nieuwe inspanningsverplichting.

 

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp of wil je eens vrijblijvend sparren over de mogelijkheden om jouw bedrijfsvoering aan te passen aan de huidige situatie, neem dan contact op met Dutch Legal Experts.

 

13 november 2020