Expertnieuws


Compensatieregeling Transitievergoeding MKB

 

Kleine werkgever? 

Op 1 januari 2021 wordt de compensatieregeling Transitievergoeding MKB wegens pensionering en overlijden van kracht.

De datum van inwerkingtreding met betrekking tot de compensatie wegens ziekte/gebreken is momenteel nog onbekend.

 

Achtergrond van de regeling

Met deze regeling wil de overheid voorkomen dat werkgevers (of hun nabestaanden) die door ziekte, pensionering of overlijden de onderneming moeten beëindigen en werknemers moeten ontslaan hun privévermogen moeten aanspreken, terwijl zij door ziekte of pensionering naar verwachting al met een inkomstenachteruitgang worden geconfronteerd.

 

Voor welke situaties geldt de regeling?

Deze compensatieregeling is van toepassing op de kleine werkgever (dit zijn werkgevers met minder dan 25 werknemers) die zijn of haar onderneming beëindigt wegens:

- pensionering;

- overlijden;

- ziekten/gebreken (let op: de datum van inwerkingtreding van voor deze situatie is momenteel nog onbekend);

en om die reden afscheid moet nemen van alle werknemers.

 

Compensatie

Betaalde transitievergoeding na (of op) die datum compenseert de overheid als wordt voldaan aan alle daarvoor geldende voorwaarden. De regeling kent geen terugwerkende kracht en is enkel van toepassing op situaties die zich op of na 1 januari 2021 voordoen.

 

Voorwaarden

De exacte voorwaarden van deze compensatieregeling zullen op korte termijn bekend worden gemaakt. Dutch Legal Experts zal jou daarover te zijner tijd uiteraard op de hoogte brengen.

 

Hulp nodig?

Wil je meer weten over de Compensatieregeling Transitievergoeding MKB of wil je eens vrijblijvend sparren over jouw eigen situatie? Neem dan contact op met Dutch Legal Experts.

 

10 november 2020