Expertnieuws


Tweeluik: Thuiswerken in coronatijd (Deel 1)

Dankzij de coronapandemie werken nog steeds veel mensen thuis. Nog altijd geldt het advies dat werknemers zo veel als mogelijk moeten thuiswerken. Gezien de huidige stijgende de lijn van het aantal besmettingen zal er verwachting ook ná 1 september nog veel vanuit huis worden gewerkt.

Ondanks het feit dat er sinds medio maart veel wordt thuisgewerkt, brengt de overgang naar langdurig thuiswerken in de praktijk nog steeds veel vragen met zich mee. In dit tweeluik komen zowel de arbeidsrechtelijk als de aansprakelijkheidsrechtelijke aspecten van thuiswerken aan bod.

  • Deel 1: de arbeidsrechtelijke aspecten van het thuiswerken 
  • Deel 2: de aansprakelijkheidsrechtelijke aspecten van thuiswerken (volgende week)

Plaatsonafhankelijke arbeid

Thuiswerken valt binnen de Arbowetgeving onder het begrip ‘plaatsonafhankelijke arbeid’. Op basis van deze kwalificatie geldt voor thuiswerken een verlicht arbo-regime. Dit verlichte regime brengt met zich mee dat bepaalde arboverplichtingen niet van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld verplichtingen ten aanzien van vluchtwegen en de grootte van de werkruimte.

Maar: ook bij thuiswerken rust op de werkgever de verplichting om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de werkgever verplicht is om zorg te dragen voor een thuiswerkplek die ergonomisch is ingericht en -waar nodig- de werknemer moet faciliteren door het aanbieden van de benodigde middelen, zoals een ergonomisch bureau en/of stoel, toetsenbord en goede verlichting. Tevens zijn de regels uit de Arbowet en het Arbobesluit over de RI&E, het geven van voorlichting, beeldschermwerk, werkdruk en de regels voor pauzes van toepassing bij het thuiswerken.

Kosten

De kosten om te voldoen aan de arboverplichtingen komen voor rekening van de werkgever. Als een werknemer hiervoor zelf kosten moeten maken, dan kan hij/zij deze kosten declareren bij de werkgever, maar enkel wanneer en voor zover deze kosten noodzakelijk zijn en dit vooraf is afgestemd met de werkgever. Indien de werknemer al over de middelen voor een veilige werkomgeving beschikt, dan hoeft de werkgever voor wat betreft die middelen geen aanvullende kosten te maken.

Thuiswerkbeleid en/of thuiswerkovereenkomst

Steeds vaker kiezen werkgevers ervoor om de regels rondom thuiswerken uit te werken in een thuiswerkbeleid en/of thuiswerkovereenkomst. Hierin kunnen bijvoorbeeld regels worden opgenomen op het gebied van de ergonomisch ingerichte werkplek, onderlinge communicatie en bereikbaarheid. Daaraan kan eveneens een beleid worden toegevoegd ter beperking van de werkdruk (psychosociale arbeidsbelasting). Ook na de huidige pandemie is een thuiswerkbeleid praktisch aangezien thuiswerken naar verwachting populair zal blijven.

Ter voorkoming van de stelling van een werknemer dat er tijdens de pandemie een recht op thuiswerk zou zijn (ontstaan), zou binnen de organisatie kunnen worden gecommuniceerd dat het thuiswerken slechts geldt tijdens deze pandemie en dat de werkgever de maatregelen en instructies van het RIVM en de overheid opvolgt.

Hulp nodig bij het opstellen van een thuiswerkovereenkomst en/of thuiswerkbeleid?

Dutch Legal Experts kan behulpzaam zijn bij het opstellen van een thuiswerkovereenkomst en/of thuiswerkbeleid. Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

30 juli 2020