Expertnieuws


Werknemer in quarantaine: moet het loon worden doorbetaald?

 

Gisteren is het reisadvies voor heel Kroatië gewijzigd van code geel (alleen veiligheidsrisico’s) naar code oranje (alleen noodzakelijke reizen). Dit heeft als gevolg dat vakantiegangers na terugkeer 14 dagen in quarantaine moeten. Een soortgelijke situatie kan natuurlijk ook voorkomen bij andere landen.

Veel werkgevers vragen zich af of het loon moet worden doorbetaald als een werknemer na zijn of haar vakantie in quarantaine moet?

 

Geen arbeid wel loon

Als hoofdregel geldt dat de werkgever het loon moet doorbetalen, ook al werkt de werknemer niet. Hierop bestaat één uitzondering: indien de werknemer niet werkt en de oorzaak van het niet werken ligt in de risicosfeer van de werknemer, dan geldt er geen loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. Hiervan is bijvoorbeeld sprake in de situatie dat de werknemer zonder deugdelijke grond weigert om naar het werk te gaan. In dat geval vervalt de loondoorbetalingsverplichting.

In feite luidt de hoofdregel dus als volgt: geen arbeid, wel loon, tenzij….

 

Kleurcodes

Elk reisadvies heeft een classificatie die aangeeft hoe veilig een land is. Dit gebeurd met een kleurcode op een landkaart:

  • Groen: er gelden geen bijzondere veiligheidsrisico's
  • Geel: let op, er zijn veiligheidsrisico’s
  • Oranje: alleen noodzakelijke reizen
  • Rood: niet reizen 

Op vakantie gaan is geen noodzakelijke reis zoals bedoeld bij code oranje.                                                                                                                                   

Code geel

Als een werknemer op vakantie gaat naar een land met code geel en tijdens de vakantie verandert de situatie waardoor de werknemer bij terugkomst (of zelf nog in het betreffende land zelf) in quarantaine moet, kan die omstandigheid niet worden beschouwd als een omstandigheid die in de risicosfeer ligt van de werknemer. De werknemer heeft namelijk de geldende regels opgevolgd, maar de situatie is gewijzigd. Indien de werknemer na terugkomst van vakantie twee weken niet kan werken, geldt er in deze situatie wel een loondoorbetalingsverplichting. Indien mogelijk kan de werkgever de werknemer uiteraard zo veel als mogelijk thuis het werk laten verrichten.

 

Code oranje en rood

Als een werknemer tegen het reisadvies in naar een land met code oranje of rood gaat en vervolgens in quarantaine moet, dan kan worden gesteld dat de oorzaak van het niet kunnen werken in de risicosfeer van de werknemer ligt. In dat geval gaat de voormelde hoofdregel niet en is de uitzondering van toepassing zodat de werkgever het loon niet hoeft te betalen.

 

Informeer werknemers tijdig (gratis voorbeeldbrief)

Informeer -voor zover dit nog niet is gebeurd- werknemers op voorhand en maak duidelijk dat het afreizen naar een land met code oranje of rood voor rekening en risico van de werknemer zelf komt. Wijs werknemers erop dat, indien zij na de vakantie niet kunnen werken door bijvoorbeeld een verplichte quarantaine, er geen recht op loondoorbetaling bestaat. Op deze manier kan de werknemer zich niet achteraf op het standpunt stellen dat hij of zij zich niet bewust was van het risico en vervolgens alsnog het loon vorderen. Een gratis voorbeeldbrief kun je hier downloaden.

Vanwege COVID-19 bevinden wij ons in een uniek tijdperk. Juist om die reden is het van belang om steeds goed met werknemers te blijven communiceren. Het is niet ondenkbaar dat rechters in de huidige situatie anders of soepeler beslissen. Iedere zaak is maatwerk, waarbij geldt dat rechters naar alle relevante omstandigheden van het geval kijken, zeker wanneer het gaat om stopzetting van loon. Indien werknemers goed en duidelijk worden geïnformeerd, sta je als werkgever een streepje voor.

 

Hulp nodig?

Dutch Legal Experts staat voor je klaar om je te begeleiden bij COVID 19 gerelateerde vraagstukken. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of  via de gratis Corona Helpdesk.

 

22 juli 2020