Expertnieuws


Re-integreren in coronatijd

 

Wettelijke regeling

In de Wet verbetering poortwachter staat vermeld dat een werkgever zich moet inspannen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Als dit niet lukt binnen de eigen organisatie (ook wel re-integratie spoor 1 genoemd), moet er worden gezocht naar re-integratiemogelijkheden buiten de organisatie (spoor 2).

Als werkgever wil je natuurlijk voorkomen dat bij de WIA-aanvraag na 2 jaar ziekte wordt gesteld dat tijdens de coronacrisis onvoldoende re-integratie inspanningen zijn verricht, met een gevreesde loonsanctie tot gevolg. Daarmee loop je als werkgever namelijk het risico dat het loon van de zieke werknemer maximaal een extra jaar moet worden doorbetaald.

Wat gebeurt er als er vanwege coronamaatregelen niet kan worden voldaan aan de re-integratieverplichtingen?

Uitgangspunt van de WIA-beoordeling is de Werkwijzer Poortwachter. Als er kan worden aangetoond dat er vanwege COVID-19 niet aan de re-integratieverplichtingen kon worden voldaan, kan UWV besluiten om soepeler met de regels om te gaan en dus rekening te houden met een vertraging van de re-integratie. Daarvoor zal echter wel een deugdelijke grond moeten worden aangevoerd.

Er gelden drie deugdelijke gronden (verzachtende omstandigheden):

  • De onderneming moest verplicht sluiten, hetgeen voornamelijk gevolgen heeft voor werknemers die re-integreren binnen de eigen onderneming (spoor 1);
  • Het re-integratietraject (of onderdelen daarvan) buiten de eigen onderneming (spoor 2) kunnen niet worden uitgevoerd. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de onderneming van de nieuwe werkgever moest worden gesloten, het niet kunnen opdoen van arbeidsritme of de werknemer beschikt niet over voldoende digitale vaardigheden voor begeleiding op afstand.
  • Er kan geen passend werk worden aangeboden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als er onvoldoende werkaanbod is of de werknemer kan onvoldoende worden ondersteund op de werkplek als gevolg van een coronamaatregel.

Deskundigenoordeel

Werkgevers en werknemers kunnen ook tijdens de coronacrisis bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Het onderzoek dat daarvoor nodig is zal zo veel mogelijk schriftelijk en op afstand worden uitgevoerd. Op dit moment is het niet altijd mogelijk om tot een inhoudelijk oordeel te komen, bijvoorbeeld in geval van een noodzakelijk fysiek spreekuur bij de bedrijfsarts. Als hiervan sprake is, dan zal de werkgever op een later moment niet door het UWV worden verweten dat er bij stagnatie in de re-integratie geen deskundigenoordeel is aangevraagd.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig met de toepassing van de complexe wet- en regelgeving omtrent zieke werknemers? Of heb je behoefte aan volledige begeleiding?  Dutch Legal Experts is jou hierbij graag van dienst!

 

Neem contact op.

 

15 april 2021