Expertnieuws


Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

 

De regeling Werktijdverkorting is stopgezet en daarvoor in de plaats heeft het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geïntroduceerd.  Momenteel wordt met het UWV overleg gevoerd over de exacte uitvoering van deze noodmaatregel.

 

Wat houdt de nieuwe noodmaatregel in?

  • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen;
  • Met dit voorschot kunnen werkgevers werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen;
  • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden worden aangevraagd, met een mogelijkheid tot verlenging met nog eens 3 maanden.

 

 Voorwaarden voor NOW

  • Werkgever committeert zich bij de aanvraag aan de verplichting om geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen;
  • De werkgever verwacht ten minste 20% omzetverlies (voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020).
  • Voor aanvragen boven een nog nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

 

Voor hoe lang kan een tegemoetkoming worden verkregen?

De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

 

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, met een maximum van 90% van de loonsom. Bijvoorbeeld:

  • 10% van de omzet valt weg: tegemoetkoming bedraagt 90% van de loonsom van werkgever;
  • 50% van de omzet valt weg: tegemoetkoming bedraagt 45% van de loonsom van werkgever;
  • 25% van de omzet valt weg: tegemoetkoming bedraagt 22,5% van de loonsom van werkgever.

 

Eerst een voorschot

Op basis van de aanvraag zal het UWV eerst een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf zal worden vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet is geweest. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

 

Stand van zaken

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een NOW-aanvraag in te dienen. Zodra hierover meer bekend is zal Dutch Legal Experts hierover nader informeren.

 

Hulp nodig?

Dutch Legal Experts staat klaar om je te adviseren. Mocht je alvast willen overleggen over de nieuwe maatregel of over andere arbeidsgerelateerde vraagstukken, neem dan gerust contact op. 

 

20 maart 2020