Expertnieuws


Q&A: Sollicitant met een chronische ziekte

 

Een werknemer met een chronische ziekte gaat solliciteren. Dient hij of zij de toekomstige werkgever hierover in te lichten? Wat zijn de rechten en plichten van de werkgever en de sollicitant op dit vlak?

 

Mag een (toekomstige) werkgever vragen naar de gezondheid van de sollicitant?

Nee, een (toekomstige) werkgever mag hiernaar niet vragen en ook geen medische keuringen verlangen. Tenzij er voor een bepaalde functie bijzondere medische geschiktheidseisen gelden, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij een piloot.

 

Moet de sollicitant zelf zijn of haar (toekomstige) werkgever over de chronische ziekte inlichten?

Het is van belang om te weten dat een sollicitant (werknemer) in beginsel niet verplicht is om over zijn of haar gezondheid te vertellen. Maar er geldt wél een mededelingsplicht voor zaken die van belang zijn voor de toekomstige werkgever of de beoogde functie.

Dus als de chronische ziekte de werkprestaties van de betreffende sollicitant ( werknemer) kan beïnvloeden, dan is de sollicitant verplicht om openheid over zijn of haar gezondheid te geven. Denk bijvoorbeeld aan een stratenmaker met rugklachten of een kapster die vanwege een chronische allergie geen shampoo mag aanraken.

Kortom: als de chronische ziekte de sollicitant (werknemer) niet direct in zijn of haar (toekomstige) functie beperkt, dan is de sollicitant niet verplicht om hiervan melding te maken.

 

Wat zijn de rechten van een sollicitant indien hij of zij openheid van zaken geeft en de (toekomstige) werkgever informeert over de bestaande chronische ziekte?

In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is bepaald dat een werkgever geen onderscheid mag maken vanwege een handicap of chronische ziekte.

 

Wat zijn de mogelijke consequenties als een sollicitant (werknemer) zijn of haar chronische ziekte ten onrechte heeft verzwegen?

Wat als een sollicitant ervoor kiest om zijn of haar chronische ziekte (ten onrechte) te verzwijgen en dit op een later moment aan het licht komt? Als werkgever kun je op diverse manieren reageren als je van mening bent dat stilzwijgen niet had gemogen.

Hierbij kun je je bijvoorbeeld denken aan ontslag (tijdens proeftijd), het niet verlengen van de tijdelijke arbeidsovereenkomst, loonstopzetting. Stopzetting van loon en ontslag kan alleen als de werknemer wist dat hij vanwege de chronische ziekte ongeschikt was voor de functie en dat toch heeft verzwegen of daarover heeft gelogen. Er moet dus een verband zijn tussen de chronische ziekte en de ziekmelding(en). Het is aan de werkgever om dat te bewijzen.

Juridisch gezien is er een groot verschil tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het kan zijn dat twee werknemers met eenzelfde chronische ziekte juridisch met een andere situatie te maken hebben. Omdat iedere situatie anders is, is daar juridisch gezien geen algemene lijn in te trekken. Raadpleeg daarom bij twijfel altijd een expert die hierover kan adviseren.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of heb je hierbij hulp nodig? Neem contact op met Dutch Legal Experts!

 

21 oktober 2020