Expertnieuws


Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

 

Wat te doen als een werknemer een dringend privéprobleem heeft en daardoor niet kan werken? Heeft deze werknemer recht op verlof? En hoe zit het met de loondoorbetaling? In deze blog lees je alles over het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof.

Calamiteiten- en kort verzuimverlof is bedoeld voor:

  • Onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen;
  • Zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden;
  • Een verplichting volgens de wet waarvan de vervulling niet in de vrije tijd kan plaatsvinden;
  • Uitoefening van kiesrecht.

Voorbeelden van omstandigheden waarin een werknemer gebruik kan maken van calamiteiten-/kort verzuimverlof:

  • De werknemer moet zijn/haar kind ophalen dat opeens ziek is geworden;
  • De partner van de werknemer moet bevallen;
  • Het huis van de werknemer staat in de brand of er is een leiding in zijn/haar huis gesprongen en er moet meteen een loodgieter worden geregeld;
  • Een familielid in de 1e of 2e graad van de werknemer overlijdt.
  • De werknemer kan alleen onder werktijd stemmen;
  • De werknemer moet in de rechtbank verschijnen.

Het dient dus te gaan om een plotselinge situatie die direct door de werknemer moet worden opgelost.

 

Hoe moet calamiteiten-/kort verzuimverlof worden aangevraagd?

De werknemer dient, indien mogelijk, het verlof van tevoren bij de werkgever aan te vragen. Wanneer dit niet mogelijk is moet de werknemer dit zo snel mogelijk doen zodra hij daartoe in de gelegenheid is.

 

Hoe lang kan calamiteiten-/kort verzuimverlof duren?

In de wet is bepaald dat het dient te gaan om een korte, naar billijkheid te berekenen tijd. De duur van het verlof is dus afhankelijk van de situatie.

 

Dient het loon te worden doorbetaald?

Ja, in geval van calamiteiten-/kort verzuimverlof dient het loon van de werknemer volledig te worden doorbetaald. De werknemer is wel verplicht om de opname van het calamiteiten-/kort verzuimverlof te melden. In de arbeidsovereenkomst, cao of personeelshandboek kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt omtrent de loondoorbetaling bij calamiteiten- kort verzuimverlof.

 

Mag calamiteiten-/kort verzuimverlof worden geweigerd?

Een werkgever is verplicht om een redelijk verzoek tot calamiteiten-/kort verzuimverlof toe te kennen. Een werknemer mag achteraf worden gevraagd om te bewijzen of de reden van het verlof geldig was.

 

Andere verlofregelingen

De Wet Arbo & Zorg kent meerdere verlofregelingen. Wil je meer weten over het calamiteiten-/kort verzuimverlof of andere verlofvormen?

 

Neem gerust contact op. Dutch Legal Experts is je graag van dienst!

 

15 juli 2021