Expertnieuws


NOW 3 en bedrijfseconomisch ontslag: nieuwe inspanningsverplichting voor werkgever!

 

Inspanningsverplichting voor werkgever om werknemer te helpen van werk naar werk  

Minister Koolmees heeft op 30 september jl. de Tweede kamer geïnformeerd over de precieze voorwaarden van de NOW-3 regeling, vooruitlopende op de publicatie van de NOW-3 regeling (medio oktober).

In de NOW-3 regeling is een nieuwe inspanningsverplichting voor de werkgever geïntroduceerd om mee te werken aan de begeleiding van de werknemer van werk naar werk.  Let op: deze nieuwe inspanningsverplichting geldt dus naast de inspanningsverplichting van werkgevers om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voorbehoud van werk.

 

NOW-3 en ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Op het moment dat een werkgever noodsteun ontvangt en gebruik maakt van de ruimte voor loonsomdaling door werknemers te ontslaan, wordt van de werkgever verwacht dat zij zich inspant om werknemers zo snel en soepel mogelijk aan nieuw werk te helpen.

Minister Koolmees geeft in zijn brief tevens te kennen dat de werkgever verplicht is om in het tijdvak waarin hij subsidie heeft aangevraagd contact op te nemen met UWV via de UWV telefoon NOW als zij gedurende dat subsidietijdvak voor één of meerdere van zijn werknemers een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indient bij UWV.

 

Sanctie: 5% korting op subsidie

Bij de vaststelling van de subsidie controleert UWV of de werkgever gedurende het subsidietijdvak een aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag heeft ingediend en of de werkgever in het kader van de inspanningsverplichting contact met UWV heeft opgenomen. Als wordt vastgesteld dat een werkgever bedrijfseconomisch ontslag heeft aangevraagd, maar geen contact heeft gehad met UWV zal de subsidie met 5% worden gekort.

Als redenering voor deze verplichting wordt aangegeven dat indien een werkgever stappen zet om werknemers te ontslaan, van haar kan worden verwacht dat zij de mogelijkheden gebruikt die het kabinet biedt met het sociaal pakket, en dat zij contact kan leggen met UWV over de wijze van ondersteuningen bij de begeleiding van werk naar werk.

 

Wanneer kan de aanvraag voor NOW 3 worden ingediend?

De NOW 3 loopt van 1 oktober 2020 in drie tijdvakken van drie maanden tot 1 juli 2021.

NOW 3 eerste tijdvak is aan te vragen vanaf 16 november 2020 (streefdatum), met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020.

 

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, de aanvraag van NOW 3 of andere vragen omtrent dit onderwerp? Neem contact op met Dutch Legal Experts!

 

1 oktober 2020