Expertnieuws


Vaststellingsovereenkomst en WW-uitkering: pas op voor de valkuilen!

In de praktijk is een beëindiging met wederzijds goedvinden door middel van een beëindigingsovereenkomst (in de vorm van een vaststellingsovereenkomst) de meest gebruikte manier om een arbeidsovereenkomst tot een einde te brengen. Hiermee kan een UWV-procedure of een procedure bij de rechter worden voorkomen.

WW-uitkering?

Een van de belangrijkste vragen in dit kader is de vraag of je als werknemer in geval van een beëindigingsovereenkomst aanspraak kunt maken op een WW-uitkering (er vanuit gaande dat je daadwerkelijk WW-rechten hebt opgebouwd).

Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat je als werknemer automatisch aanspraak maakt op een WW-uitkering als je meewerkt aan een beëindigingsovereenkomst. Helaas staan werknemers hier vaak niet goed bij stil.

Om een WW-uitkering niet in gevaar te brengen, is het van belang dat de vaststellingsovereenkomst goed wordt geformuleerd. Denk hierbij onder andere aan:

  • Het benoemen dat je als werknemer niet verwijtbaar werkloos wordt (Immers, een werknemer die wordt ontslagen wegens een dringende reden die verwijtbaar is, kan geen aanspraak maken op een WW-uitkering);
  • Het zorgvuldig formulieren van de ontslaggrond. (Vaak wordt eraan voorbij gegaan dat in de ontslaggrond, die in de beëindigingsovereenkomst is opgenomen, de verwijtbaarheid van de werknemer ligt besloten. Als een bedrijfseconomische reden als ontslaggrond wordt aangevoerd dan is dit risico niet aanwezig. Het UWV gaat er in een dergelijk geval altijd vanuit dat het initiatief van het ontslag in dat geval aan de zijde van de werkgever ligt. Dit is ook het geval als een werknemer vrijwillig gebruik maakt van een vertrekregeling);
  • Tevens mag de arbeidsovereenkomst niet op initiatief van de werknemer eindigen, tenzij aan de voortzetting van de arbeidsovereenkomst zodanige bezwaren zijn verbonden dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kunnen worden gevergd.

Let op: als je ziek bent en toch meewerkt aan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, dan heb je géén recht op een WW-uitkering.

Laat je beëindigingsovereenkomst checken

Wil je meer zekerheid en weten of hetgeen in jouw vaststellingsovereenkomst staat opgenomen recht doet aan de situatie en bovendien op de juiste wijze is geformuleerd? Dutch Legal Experts is je hierbij graag van dienst en heeft hiervoor speciale tarieven.

Meer weten? Klik op: https://www.dutchlegalexperts.nl/diensten/werknemers

 

4 december 2020