Expertnieuws


Per 1 juli: loondoorbetaling arbeidsongeschikte AOW'er verkort van 13 weken naar 6 weken

 

Wijziging per 1 juli 2023

Vanaf 2016 geldt er een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Een werkgever hoeft bijvoorbeeld een arbeidsongeschikte AOW-gerechtigde maar 13 weken loon door te betalen. Dit in tegenstelling tot 104 weken voor andere werknemers.

De afgelopen jaren is bekeken of werkende AOW’ers de arbeidsmarkt niet te veel verstoren door jongeren te verdringen op de arbeidsmarkt, omdat zij goedkoper zijn voor een werkgever. Daarvan is niet gebleken en daarom wordt de loondoorbetalingstermijn voor een arbeidsongeschikte AOW’er nog verder verkort.

Vanaf 1 juli 2023 hoeft een werkgever nog maar 6 weken (in plaats van 13 weken) loon door te betalen als een AOW-gerechtigde werknemer arbeidsongeschikt is.

 

Hoe om te gaan met bestaande ziektegevallen?

Voor de groep werknemers die vóór 1 juli al ziek waren, blijft de termijn van 13 weken gelden. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 datum ontstaan gaat de termijn van 6 weken gelden.

 

Wil je meer weten over werken met AOW'ers? Neem contact op voor nader advies.

 

Dutch Legal Experts is je graag van dienst!

 

22 juni 2023