Expertnieuws


Het belang van een goed verbeterplan

 

Als het functioneren van een werknemer onvoldoende is, dan moet je als werkgever met de betreffende werknemer aan de slag. Dit is niet enkel in het belang van de organisatie, maar ook om de werknemer een eerlijke kans te bieden om zijn of haar functioneren te verbeteren. Bovendien zal een rechter een ontbindingsverzoek niet toewijzen als er niet serieus is geprobeerd om het functioneren van de werknemer naar het gewenste niveau te tillen. 

 

Hoe pak je dit aan?

Start met het opstellen van een goed verbeterplan. Daarin worden heldere afspraken opgenomen die de werknemer een eerlijke kans bieden om zijn of haar functioneren binnen een redelijke termijn te verbeteren. Een goed verbeterplan voldoet aan een aantal belangrijke voorwaarden die hieronder zullen worden weergegeven.

 

Benoem de verbeterpunten

Het is van belang om het disfunctioneren van de werknemer duidelijk in kaart te brengen. Er moet dus worden vastgesteld wat de verbeterpunten zijn. Deze punten dienen aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden inzichtelijk worden gemaakt. Voor de werknemer dient het immers duidelijk te zijn waarom het functioneren volgens de werkgever onvoldoende is.

 

Wat wordt van de werknemer verwacht?

Ook zal aan de werknemer duidelijk moeten worden gemaakt waar hij aan zal moeten voldoen. De functieomschrijving kan hiervoor als aanknopingspunt worden gebruikt.

 

Hoe kunnen de verbeterpunten en doelstellingen worden bereikt en op welke termijn?

Uit het verbeterplan moet blijken hoe de gewenste verbetering door werknemer kan worden bereikt en welke ondersteuning vanuit de werkgever zal worden geboden. Ook doe je er als werkgever goed aan om bij de werknemer na te gaan wat hij of zij zelf denkt nodig te hebben om het gewenste niveau te kunnen bereiken. Je zou hiervoor kunnen denken aan coaching of scholing.

Tot slot zal moeten worden nagedacht binnen welke termijn de werknemer zichzelf zal moeten verbeteren.  De wet schrijft niet voor hoe lang een verbeterplan moet duren, maar de periode moet in elk geval zo lang zijn dat je werknemer voldoende tijd heeft gekregen om zijn functioneren te verbeteren. Hoelang dit is, hangt af van een aantal factoren zoals de aard van het disfunctioneren en de lengte van het dienstverband. Doorgaans duren verbeterplannen tussen de 3 en 6 maanden. Overleg desgewenst met Dutch Legal Experts over de lengte van het traject.

 

Tussentijdse evaluaties

Het verbeterplan vormt de basis voor het traject dat daarop volgt, daarmee ben je er dus nog niet. De voorgang van het traject zal tussentijds regelmatig met de werknemer moeten worden geëvalueerd. Het is daarom van belang om hierover tevens afspraken te maken in het verbeterplan. Het is van belang dat je als werkgever de in het verbeterplan gemaakte afspraken nauwkeurig opvolgt. Het niet nakomen van de afspraken kan namelijk tot de onwenselijke consequentie leiden dat het gevolgde verbetertraject onvoldoende is, hetgeen kan leiden tot een afwijzing in een ontslagprocedure.

 

Hulp nodig?

Het belang van een gedegen verbeterplan en de opvolging daarvan moet niet worden onderschat.

  • Wil je zeker weten dat jouw verbeterplan in orde is of heb je hulp nodig bij het opstellen van een verbeterplan, neem dan contact op met Dutch Legal Experts.
  • Je kunt er ook voor kiezen om het Model Verbeterplan te bestellen in de webshop.   

 

4 mei 2021