Mediation

Dutch Legal Experts: Expert in mediation

Als je een probleem of conflict hebt met jouw werknemer of werkgever en je er niet meer uitkomt, kun je een mediator inschakelen om jou en de andere partij te helpen om tot een oplossing te komen. 

Waarom mediation?

Met behulp van mediation werken jij en de andere partij aan het oplossen van problemen, het verbeteren van de communicatie en het inzichtelijk maken van wensen en mogelijkheden. Mediation kent een aantal belangrijke eigenschappen, zoals zelfbeschikking (de deelnemers beslissen zelf over de uitkomst van een conflict), vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Er komt geen rechterlijke instantie, geschillencommissie en/of rechter aan de orde. Een mediator begeleidt partijen bij onderhandelingen, die gericht zijn op alle belangen van de deelnemers. 

De meest gebruikte vorm van mediation is de faciliterende mediation. Deze vorm van mediation richt zich op het faciliteren van de communicatie, het verkennen van de (gemeenschappelijke) belangen en mogelijke oplossingen.  De mediator is onafhankelijk en zal geen aanbevelingen doen voor mogelijke oplossingen of actief naar een bepaalde oplossing toewerken. De mediator richt zich op het proces waarin de deelnemers hun eigen overleg of onderhandeling voeren en hun eigen beslissingen nemen over de kwesties die in de mediation aan bod komen.

Meer informatie over mediation? Neem dan contact op.