Disclaimers

Disclaimer e-mail

Dit e-mailbericht (inclusief eventuele bijbehorende bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken, openbaar te maken of te vermenigvuldigen of te verspreiden.

Dutch Legal Experts sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail of de inhoud daarvan.

Dutch Legal Experts garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Alle in deze e-mail gepresenteerde beschouwingen en opinies zijn uitsluitend van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de opinie van Dutch Legal Experts.

Dutch Legal Experts staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 77591704.


Disclaimer website

Hoewel continu zorg en aandacht wordt besteedt aan de samenstelling van deze website aanvaardt Dutch Legal Experts geen aansprakelijkheid voor eventuele informatie die incorrect of gedateerd is.

De informatie op deze website betreft geen juridisch advies en wordt enkel aangeboden voor algemene informatieve doeleinden.

Dutch Legal Experts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit de op of via de website ter beschikking gestelde informatie danwel het gebruik van de website.

Dutch Legal Experts behoudt zich het recht voor om zonder enige kennisgeving de informatie op deze site aan te vullen of te wijzigen.

Deze website is eigendom van Dutch Legal Experts.

Het is niet toegestaan om de website (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dutch Legal Experts.